Psychomotorische therapie bij kinderen met ADHD

Therapie aansluitend op de situatie.

U hoort de term ADHD steeds meer. Soms lijkt het wel alsof een beetje druk zijn, direct betekent dat er sprake is van ADHD. Maar ADHD is een heel serieuze aandoening waar dagelijks duizenden kinderen last van hebben.

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder wat betekent dat er sprake is van een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. ADHD komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Onder kinderen van 2 tot en met 11 jaar is de prevalentie bij jongens ongeveer 5,7% en bij meisjes is dit 1,8%. Dat zijn de (kille) cijfers, in de praktijk betekent dit duizenden kinderen die moeite hebben zich te concentreren en zich te ontplooien. Want bij ADHD is het voor kinderen lastiger om hun potentie te benutten, de aandoening zit hierbij vaak in de weg.

In dit artikel geven we u meer informatie over de symptomen die passen bij ADHD en onze behandeling hiertegen. Want er zijn medicijnen op markt, waar sommige kinderen/ouder zich goed bij voelen. Maar er zijn meer dingen de we kunnen doen tegen ADHD. We vertellen u graag meer over psychomotorische therapie en wat de rol van psychomotorische therapie kan zijn bij kinderen met ADHD.

Wat zijn symptomen die passen bij ADHD bij kinderen?

De meest opvallende symptomen bij kinderen met ADHD zijn dat het kind erg druk en impulsief gedrag vertoond en zijn/haar aandacht er moeilijk bij kan houden. Dit wordt ook wel onderscheiden als het gecombineerde beeld van ADHD.

Daarnaast wordt in de jeugdpsychiatrie het overwegend hyperactief/impulsief beeld onderscheiden, waarin een kind voornamelijk druk en impulsief gedrag vertoond.

Andere symptomen die kunnen passen bij ADHD zijn bijvoorbeeld het moeite hebben om tijd in te delen of energie te verdelen. Ook vaak spullen kwijt zijn, dingen vergeten, snel afgeleid zijn en rusteloosheid zijn dingen die voor kunnen komen bij ADHD. Daarnaast zouden kinderen last kunnen krijgen van angsten, vermoeidheid en een laag zelfbeeld. Heel serieuze zaken dus, die echt aandacht nodig hebben.

Wat is psychomotorische therapie?

Psychomotorische therapie, of afgekort PMT, is een ervaringsgerichte therapie waarbij lichaamsbeleving centraal staat. Het kan worden ingezet als behandeling bij psychische klachten of stoornissen zoals angst, depressie, een negatief zelfbeeld en persoonlijkheidsproblematiek.

Het doel van PMT is om doormiddel van lichaams- en/of bewegingsgerichte oefeningen inzicht te krijgen in je eigen gevoelens, gedachten en gedrag en om te leren anders om te gaan met problemen.

Thema’s die centraal staan bij PMT zijn zelfvertrouwen, vertrouwen in een ander, het innemen van ruimte, herkennen van lichaamssignalen, aangeven van grenzen en omgaan met emoties. PMT kan individueel worden aangeboden, maar ook in groepen. In groepssessies van PMT kan ander gedrag en andere gevoelens en gedachtes naar voren komen door de interactie met anderen.

Psychomotorische therapie kinderen ADHD Vlotpmt

Waarom psychomotorische therapie bij kinderen met ADHD?

PMT is een therapie waarbij ‘ervaren door te doen’ centraal staat. Waardoor het een erg geschikte therapie is voor kinderen omdat het lastig kan zijn gevoelens onder woorden te brengen. Bij PMT kunnen ze door middel van sport- en spel oefeningen leren om emoties te uiten, contact te maken met lichaamssignalen, te reflecteren op eigen gedrag, het leggen van contact en rekening houden met anderen.

Op deze manier leren kinderen grenzen van anderen en hun eigen grenzen aan te voelen en aan te geven. Tijdens PMT kunnen kinderen oefenen met ander gedrag en positieve ervaringen opdoen tijdens het toepassen van dit nieuwe gedrag. Kinderen kunnen hierdoor bijvoorbeeld zelfvertrouwen opbouwen en leren impulsen te controleren.

Psychomotorische therapie bij vLOT PMT

De psychomotorisch therapeuten van vLOT PMT hebben ruime ervaring in het geven van PMT bij kinderen. Samen wordt er gekeken naar de problemen waar uw kind tegenaan loopt.

Op basis hiervan wordt een hulpvraag opgesteld en zal de psychomotorisch therapeut een behandelplan opstellen. Tijdens de behandeling wordt het gedrag, de gedachten en de gevoelens van uw kind onderzocht doormiddel van bewegingen en lichaamsgerichte oefeningen die plaatsvinden in een gymzaal.

Neem gerust contact met ons op bij vragen over PMT of om een afspraak in te plannen!

Benieuwd of Psychomotorische Therapie u kan helpen?

Plan dan geheel vrijblijvend een oriënterend gesprek voor u of uw kind.