Mijn naam is Lotte Busscher, ik ben een energieke, innovatieve psychomotorisch therapeut met ervaring binnen de revalidatie, re-integratie en psychische geneeskunde. Mijn manier van contact maken laat zich typeren als transparant, empathisch en duidelijk. Ik communiceer op een open en gelijkwaardig niveau: betrouwbaarheid vind ik zeer belangrijk. Ik heb een scherp waarnemingsvermogen en, zeker niet onbelangrijk, ik beschik over een gezonde dosis humor.

Een sportieve baan was mijn meisjesdroom. Toen ik als puber op de middelbare school werd gestimuleerd in het maken van een studiekeuze, zei ik tegen de decaan: ‘Ik wil een studie doen waarbij ik sport niet alleen leer aanbieden, maar waarbij ik het ook als middel leer gebruiken om mensen een fijner gevoel te kunnen geven’. Hierop antwoordde de decaan: ‘Die studie bestaat wel hoor, dat is Psychomotorische therapie en Bewegingsagogie’. En dat is waar het hoofdstuk ‘Psychomotorische therapie’ in mijn leven begon.

Na het afronden van mijn studie in 2013 heb ik het hoofdstuk PMT verder ingevuld als psychomotorisch therapeut bij Kliniek Kop & Lijf. Gedurende deze werkzaamheden ontstond bij mij de wens om Psychomotorische therapie in een bredere context aan te bieden en mijn passie met nog meer mensen te kunnen delen. Zo ontstond vLOT PMT.

Terug