Psychomotoriche therapie
Psychomotorische therapie valt onder vaktherapie. De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) heeft een folder ontwikkeld speciaal voor verwijzers, waarin uitleg wordt gegeven over Psychomotorische therapie. Tevens heeft de FVB in samenwerking met GGZ Nederland een beroepscompetentieprofiel voor de GZ-Vaktherapeut opgesteld waarin vaktherapie, als beroep, in al haar facetten wordt besproken.

Folder verwijzers Beroepscompetentieprofiel Meer over Psychomotorische Therapie

Indicaties
Indicaties voor een PMT behandeling bij vLOT PMT zijn:

– Stress- en spanningsklachten (o.a. burn-out)
– Lichamelijke klachten die niet (geheel) medisch te verklaren zijn
– Moeite om gezond om te gaan met pijn
– Een negatieve lichaamsbeleving
– Moeite om naar het lichaam te luisteren
– Moeite met het omgaan of accepteren van emoties
– Stemmingsproblemen (o.a. depressiviteit)
– Een negatief zelfbeeld/onzekerheid (o.a. assertiviteit)
– Moeite met het controleren van boosheid (o.a. agressiviteit)
– Eetproblemen (eetbuien, anorexia, boulimia)
– (Faal)angstklachten
– Moeite om grenzen te herkennen, aan te geven en te bewaken

Terug