De mogelijkheden met psychomotorische kindertherapie

Therapie aansluitend op uw situatie.

De vraag naar psychologische hulp voor kinderen is de laatste jaren enorm toegenomen. Bij kinderen zegt het gedrag, de patronen waar ze in zitten en de problemen waar ze tegenaan lopen, vaak veel over het systeem of de dynamiek (gezin) waar ze in zitten of mee te maken hebben of hebben gehad.

Psychologische hulp bij kinderen kan worden ingezet als het kind disfunctioneel gedrag vertoond en hierdoor problemen ervaart of waardoor de omgeving hierdoor problemen ervaart.

Als ouder is het soms lastig te peilen waar uw kind mee zit en waar bepaald gedrag vandaan komt. Voor een kind kan het ook erg lastig zijn om zijn of haar gevoelens en gedachten onder woorden te brengen en inzicht te krijgen in waardoor hij of zij vastloopt.

Een vorm van therapie die onder andere geschikt is voor kinderen is psychomotorische therapie, of afgekort PMT. In dit artikel wordt meer informatie gegeven over psychomotorische therapie bij kinderen, wat psychomotorische therapie inhoudt en wat de mogelijkheden hierin zijn.

Psychologische hulp kinderen

Wat is psychomotorische therapie?

Psychomotorische therapie valt onder de vaktherapieën en wordt aangeboden als aanvulling op de reguliere behandeling. Psychomotorische therapie, of afgekort PMT, is een ervaringsgerichte therapie waarbij beweging en lichaamsbeleving centraal staat en lichaams- en/of beweeggerichte oefeningen worden gedaan.

Het kan worden ingezet als behandeling bij psychische klachten zoals stress en slaapproblemen of bij onder andere angststoornissen, depressie, een negatief zelfbeeld en persoonlijkheidsproblematiek.

Het doel is om inzicht te krijgen in eigen gevoelens, gedachten en gedrag en om dit te realiseren staat ‘doen’ centraal in plaats van gesprekken. Dit betekent niet dat er niet gepraat wordt tijdens de sessies, maar er in het gesprek wordt ingegaan op wat er ervaren wordt tijdens de oefeningen. Thema’s die centraal staan bij PMT zijn zelfvertrouwen, vertrouwen in een ander, het innemen van ruimte, herkennen van lichaamssignalen, aangeven van grenzen en omgaan met emoties.

PMT kan zowel individueel worden aangeboden, als in groepen. In groepssessies van PMT kan ander gedrag en andere gevoelens en gedachtes naar voren komen door de interactie met anderen en dit kan op een andere manier confronterend zijn. Ook kunnen cliënten in een groep van elkaar leren door te leren begrijpen wat hun eigen gedrag met een ander kan doen.

Waarom PMT inzetten bij kinderen?

Psychomotorische kindertherapie (PMKT) kan een erg zinvolle therapie zijn om in te zetten bij kinderen doordat zoals hierboven genoemd, ‘ervaren’ centraal staat in plaats van het gesprek waarbij het voor kinderen soms lastig is om gevoelens onder woorden te brengen. Bij PMT kunnen ze door middel van sport- en speloefeningen leren om emoties te uiten, contact te maken met lichaamssignalen, te reflecteren op eigen gedrag, het leggen van contact en rekening houden met anderen.

Door middel van motoriek oefeningen, fantasiespellen, taaloefeningen en beweging is de therapie leerzaam en leuk maar niet te belastend voor kinderen. Op deze manier leren kinderen grenzen van anderen en hun eigen grenzen aan te voelen en aan te geven. Tijdens PMKT kunnen kinderen oefenen met ander gedrag en positieve ervaringen opdoen tijdens het toepassen van dit nieuwe gedrag.

PMKT is geschikt voor kinderen tot en met 12 jaar en kan erg zinvol zijn voor kinderen die last hebben van angsten, onzekerheid, teruggetrokkenheid, driftbuien, hoog sensitiviteit of erg stil zijn.

Psychomotorische therapie bij vLOT PMT

De psychomotorisch therapeuten bij PMT vLOT hebben ruime ervaring met het geven van PMT bij kinderen. We zullen met uw kind een intakegesprek inplannen om te onderzoeken waar uw kind tegenaan loopt om zo een hulpvraag op te stellen en een behandelplan op te stellen.

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of voor het maken van een afspraak!

Benieuwd of Psychomotorische Therapie u kan helpen?

Plan dan geheel vrijblijvend een oriënterend gesprek voor u of uw kind.